Tirpitz Armament
Back/Tilbake
20 mm/L65 MG C/30 Single
105 mm/L65 SK-C/33
150 mm/L55 SK-C/28 Middle Turret
20 mm/L65 MG C/38 Quadruple
150 mm/L55 SK-C/37
380 mm/L48.5 SK-C/34
37 mm/L83 SK-C/30
150 mm/L55 SK-C/28 End Turret
G7a T1 Torpedo Launcher
20 mm/L65 MG C/30 Single
105 mm/L65 SK-C/37
380 mm/L48.5 SK-C/34
20 mm/L65 MG C/38 Quadruple
150 mm/L55 SK-C/28 End Turret
G7a T1 Torpedo Launcher
37 mm/L83 SK-C/30
150 mm/L55 SK-C/28 Middle Turret
Bevæpning:
8 stk. 380 mm kanoner, rørlengde 17,86 m. Hver granat veide 800 kg, utg. hastighet 820 m/sek og rekkevidden var 36510 m.
Skytevinkel -8 til + 35 grader (L48.5 SK-C/34).

12 stk. 150 mm kanoner, rørlengde 8,25 m. Hver granat veide 45,3 kg, utg. hastighet 875 m/sek og rekkevidden var 23000 m.
Skytevinkel -10 til + 40 grader (L55 SK-C/37 og L55 SK-C/28).

16 stk. 105 mm luftverns artelleri, rørlengde 6,825 m. Hver granat veide 15,1kg, utg. hastighet 900 m/sek og rekkevidden var 17700 m.
Skytevinkel 85 grader (L65 SK-C/33 og L65 SK-C/37).

16 stk. 37 mm luftverns artelleri, rørlengde 3,071m. Hver granat veide 0,745 kg, utg. hastighet 1000 m/sek og rekkevidden var 6750 m.
Skytevinkel 80 grader (L83 SK-C/30).

78 stk. 20 mm luftverns artelleri, rørlengde 0,9m. Hver granat veide 0,132 kg, utg. hastighet 900 m/sekog rekkevidden var 4800 m.
Skytevinkel 90 grader (L65 MG C/30 og L65 MG C/38).

24 stk. torpedoer (G7a T1 Torpedo Launcher).

4 stk. sjøfly Arado (Ar196A-3).
Back/Tilbake